Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna enligt rådets beslut 2014/119/Gusp, genomfört genom rådets beslut (Gusp) 2016/318, och rådets förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/311, om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina