Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP, kakor se izvaja s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/318, in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2016/311, o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini