Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP, ktoré sa vykonáva rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/318, a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/311 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine