Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC a Consiliului, astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/311 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina