Avviż għall-attenzjoni tal-persuni soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK, kif implimentata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/318, u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014, kif implimentat mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/311, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukraina