Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/119/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/318, un Padomes Regulā (ES) Nr. 208/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2016/311, par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā