Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/119/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu otsusega (ÜVJP) 2016/318, ja nõukogu määruses (EL) nr 208/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2016/311, teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas