Mål T-688/19: Talan väckt den 8 oktober 2019 – VeriGraft mot Easme