Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/893 av den 7 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker