TITJUR Van Belle mot rådet Förslag till avgörande av generaladvokat Reischl föredraget den 20 november 1974. # Claudette van Belle mot Europeiska gemenskapernas råd. # Mål 176/73.