Yttrande från Europeiska regionkommittén – EU:s miljölagstiftning: Att förbättra rapportering och efterlevnad