Mål F-131/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – Stips mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd som avlönades med medel för forsning och investeringar — Artikel 2 d i anställningsvillkoren för övriga anställda — Tidsobegränsat anställningskontrakt — Omklassificering i högre lönegrad — Omklassificeringsförfarandet år 2013 — Avslutning av förfarandet den 1 januari 2014 — Ikraftträdande av förordning nr 1023/2013 — Villkor för att få tillträde till lönegrad AD 13 — Analog tillämpning av artikel 45.1 och bilaga I, avdelning A punkt 1 i tjänsteföreskrifterna — En tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 omklassificerades inte — Rätt till omklassificering — Rättssäkerhetsprincipen och principen om förbud mot retroaktiv verkan — Rätt till god förvaltning)