Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/10 av den 5 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker