Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1144, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi