Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału