Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 15 mars 2016.