Mål F-138/11: Personaldomstolens beslut av den 28 januari 2016 – Schwander mot kommissionen