Skriftlig fråga E-006271/11 Charles Tannock (ECR) till kommissionen. Olja, choklad och effekterna av spekulation på priset på råvaror