Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1614 av den 8 september 2016 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2016 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2017 och om undantag från den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 vad gäller den fortsatta tillämpningen av förordning (EG) nr 826/2008 med avseende på stöd för privat lagring inom ramen för genomförandeförordning (EU) nr 948/2014 och förordning (EU) nr 1272/2009 med avseende på offentlig intervention enligt den här förordningen$