Opinia rzecznika generalnego M. Bobeka przedstawiona w dniu 22 czerwca 2016 r.