Stanovisko generálního advokáta M. Bobka přednesené dne 22. června 2016$