Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1757, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi luetteloon sellaisista kolmansista maista ja kolmansien maiden alueen osista, joista elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden saapuminen unioniin on sallittu (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)