Sprawa C-534/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 lipca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – SR / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real