Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2207 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller införande av Förenade kungariket och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel till unionen (Text av betydelse för EES)