Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2207 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)