Skriftlig fråga E-010953/10 Fiorello Provera (EFD), Charles Tannock (ECR) och Lorenzo Fontana (EFD) till kommissionen. Sharialag i Acehprovinsen i Indonesien