Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2012 av den 6 december 2012 om fastställande av närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning