Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 28 april 2016$