Mål T-775/14: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – Red Lemon mot EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ABTRONIC — Äldre EU-ordmärket TRONIC — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Det äldre varumärkets minsta ursprungliga särskiljningsförmåga — Risk för förväxling)