Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2017 om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))