Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2017 o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP))