Eiropas Parlamenta 2017. gada 18. maija rezolūcija par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP))