Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP))