Mål T-40/16: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – MU mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring – Artikel 263 FEUF – Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat – Praktikant med funktionsnedsättning – Ytterligare invaliditetsersättning – Nekat – Villkor för beviljande av tilläggsbeloppet för praktikanter med funktionsnedsättning – Felaktig rättstillämpning)