Mål T-16/16: Överklagande ingett den 19 januari 2016 – Mast-Jägermeister mot harmoniseringskontoret (Becher)