Věc T-677/16: Usnesení Tribunálu ze dne 27. února 2019 — Bowles v. ECB