Skriftlig fråga E-7326/10 Seán Kelly (PPE) till kommissionen. Stimulans av marknaden för biomassa