Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8116 – Macquarie-Swiss Life/SGI Italia) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)