Kirjalik küsimus E-4943/10 Martin Ehrenhauser (NI) nõukogule. Ametnike personalieeskirjade X lisa 4. peatüki artikli 23 alusel tekkivate kulutuste hüvitamine