Mål C-40/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 20 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hamburg – Tyskland) – Irene Uhden mot KLM Royal