Vec C-40/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg – Nemecko) – Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV