Tillkännagivande rörande Europeiska unionens tribunals dom i mål T-310/12 i förhållande till rådets genomförandeförordning (EU) nr 325/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina$