Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1181 av den 19 juli 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser och ansökningar om importrättigheter som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 616/2007 för fjäderfäkött