Mål T-466/16: Talan väckt den 23 augusti 2016 – NRW. Bank mot SRB