Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 februari 2016.