Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7891 – The Carlyle Group/Comdata) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)