Mål T-387/16: Talan väckt den 20 juli 2016 – Terna mot kommissionen