Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8047 – Inter IKEA Holding/Parts of INGKA Holding) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)