Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/470 2021 m. kovo 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/489, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Belgrado ir Prištinos dialogui ir kitiems Vakarų Balkanų regioniniams klausimams