Sag T-737/17: Rettens dom af 30. april 2019 — Wattiau mod Parlamentet (Personalesag — social sikring — den fælles sygeforsikringsordning — godtgørelse af lægeudgifter — aftale indgået mellem bl.a. Den Europæiske Union, Luxembourg og sammenslutningen af luxembourgske hospitaler om takster for hospitalsydelser til medlemmerne af den fælles sygeforsikringsordning — indsigelse om ulovlighed — princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — artikel 18, første afsnit, TEUF — artikel 20 og artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 39 i den fælles ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd)